Tối giản loại trừ
Thêm bảo vệ!

MANULIFE đã giới thiệu thay đổi đột phá trong việc tối giản số lượng loại trừ bảo hiểm trong tất cả các sản phẩm để mang đến cho khách hàng phạm vi bảo vệ tối đa với mức phí bảo hiểm không đổi.

Nhóm SP
Tử vong và thương tật

Số lượng loại trừ bảo hiểm đã giảm còn

2
Thị trường: ~5-9 loại trừ

Nhóm SP
Tai nạn

Số lượng loại trừ bảo hiểm đã giảm còn

3
Thị trường: ~20-25 loại trừ

Nhóm SP
Bệnh hiểm nghèo

Số lượng loại trừ bảo hiểm đã giảm còn

3
Thị trường: ~10-15 loại trừ

Nhóm SP
Bệnh hiểm nghèo

Số lượng loại trừ bảo hiểm đã giảm còn

6
Thị trường: ~20-25 loại trừ

Bảo Vệ

Khi đã bảo vệ những gì quan trọng trong đời, bạn sẽ vô tư sống, không chần chừ lo nghĩ. Hãy lên kế hoạch bảo vệ những người thương yêu với những sản phẩm bảo hiểm được thiết kế đúng nhu cầu của mình.

Tiết kiệm

Lên kế hoạch tiết kiệm sớm sẽ giúp bạn nhận được những khoản lời hấp dẫn về sau. Giải pháp tiết kiệm của chúng tôi rất linh hoạt và được thiết kế để luôn hỗ trợ bạn trong tương lai.

Đầu Tư

Với việc đầu tư vào sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của Manulife, bạn có thể linh hoạt điều chỉnh quyền lợi và tận hưởng những khoản lợi nhuận hấp dẫn.Đầu tư linh hoạt, bảo vệ tối đa

Những quyền lợi của Bảo hiểm Manulife

Quyền lợi hỗ trợ nằm viện.

Quyền lợi thương tật và tử vong do tai nạn.

Quyền lợi bảo vệ bệnh lý nghiêm trọng.

Quyền lợi phiếu tiền mặt.

Quyền lợi Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn.

Quyền lợi miễn nộp phí bảo hiểm.

Những ưu điểm của bảo hiểm Manulife

Thời gian giải quyết quyền lợi nhanh: 30 phút lấy tiền mặt tại quầy.

Khách hàng có thể yêu cầu giải quyết quyền lợi online, và nhận tiền qua tài khoản ngân hàng.

Hình thức đóng phí đa dạng, phù hợp cho nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Bảo vệ trọn đời (99 tuổi). Mua 1 lần không cần mua thêm.

Đóng phí linh hoạt, tối thiểu đóng phí 3 năm, từ năm thứ 4 có thể buông mà vẫn được bảo vệ.

Yêu cầu bắt buộc: tuổi tối thiểu 01 tháng, tuổi tối đa 65 tuổi.

30.000đ/Ngày

Bảo vệ trọn đời (99 tuổi)

Nằm viện: 300k-500k/ ngày đêm (tới tuổi 70)

Thương tật do tai nạn: 200tr-500tr (tới tuổi 70)

Bệnh lý nghiêm trọng: 200tr-400tr (tới tuổi 70)

Tử vong (tới tuổi 99): 200tr – 15 tỷ đồng

Quỹ hưu trí (từ tuổi 60): 7tr/ tháng

Yêu cầu đóng phí tối thiểu 3 năm

Chi trả quyền lợi bảo hiểm trong 30 phút

ĐĂNG KÝ

50.000đ/Ngày

Bảo vệ trọn đời (99 tuổi)

Nằm viện: 500k -1 triệu/ ngày đêm (tới tuổi 70)

Thương tật do tai nạn: 500tr-1tỷ (tới tuổi 70)

Bệnh lý nghiêm trọng: 300tr-500tr (tới tuổi 70)

Tử vong (tới tuổi 99): 500tr-25 tỷ đồng

Quỹ hưu trí (từ tuổi 60): 10tr/ tháng

Yêu cầu đóng phí tối thiểu 3 năm

Chi trả quyền lợi bảo hiểm trong 30 phút

ĐĂNG KÝ

100.000đ/Ngày

Bảo vệ trọn đời (99 tuổi)

Nằm viện: 1 triệu – 3 triệu/ ngày đêm (tới tuổi 70)

Thương tật do tai nạn: 1tỷ – 3tỷ (tới tuổi 70)

Bệnh lý nghiêm trọng: 300tr – 1tỷ (tới tuổi 70)

Tử vong (tới tuổi 99): 1tỷ – 35tỷ đồng

Quỹ hưu trí (từ tuổi 60): 20tr/ tháng

Yêu cầu đóng phí tối thiểu 3 năm

Chi trả quyền lợi bảo hiểm trong 30 phút

ĐĂNG KÝ