TẢI TÀI LIỆU MANULIFE LIÊN QUAN ĐẾN HỢP ĐỒNG, THẨM ĐỊNH DƯỚI

1. Các loại giấy tờ liên quan tới hợp đồng:

Đơn yêu cầu bảo hiểm, tờ khai thông tin, phân tích nhu cầu tài chính, đơn 3 liên, đánh giá chấp nhận rủi ro, bảng khảo sát…

Mời download: TẠI ĐÂY

2. Điều khoản sản phẩm:

Mời download: TẠI ĐÂY

3. Sổ tay thẩm định phát hành hợp đồng:

Mời download: TẠI ĐÂY

4. Danh sách phòng khám (cập nhật đến 3/2020):

Mời download: TẠI ĐÂY

 

Bình Luận Facebook