Quyền lợi hấp dẫn

Bảo vệ sớm trước bệnh Ung thư ngay từ giai đoạn đầu

Tiếp tục được bảo vệ miễn phí cho bản thân và cho con cái khi mắc Ung thư

Bảo vệ chuyên sâu với khoản chi trả thêm cho các trường hợp Ung thư chi phí lớn

Hỗ trợ trượt giá và hỗ trợ thu nhập giúp bạn tự tin vui sống

Thủ tục tham gia đơn giản cùng mức phí bảo hiểm vô cùng hấp dẫn