Kết thúc năm 2019, Thị trường bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam tiếp tục gặt hái được nhiều thắng lợi, toàn ngành duy trì tốc độ tăng trưởng cao trên 20% trong bối cảnh hoạt động của nền kinh tế còn nhiều khó khăn, nhận thức của người dân còn nhiều hạn chế nhưng đã được cải thiện đáng kể. Ngành bảo hiểm nhân thọ hiện nay đã và đang dần có ảnh hưởng sâu rộng đến sự phát triển của nước nhà cũng như đảm bảo an sinh xã hội cho toàn dân.

Đánh giá theo tiêu chí: Thời gian thành lập, vốn điều lệ, thị phần khai thác mới trong cả năm 2019

Bảng xếp hạng công ty bảo hiểm nhân thọ năm 2020 dưới đây đưa ra so sánh cụ thể để người đọc quan tâm theo dõi.

bảng xếp hạng công ty bảo hiểm nhân thọ năm 2020

Theo thời gian thành lập

Toàn ngành hiện có 18 công ty bảo hiểm nhân thọ hoạt động và trong năm 2019 không có thêm doanh nghiệp thành lập mới. Bảng xếp hạng 18 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ theo thời gian thành lập như sau:

so sánh các công ty bảo hiểm nhân thọ năm 2020 - theo thơi gian thành lập
Bảng xếp hạng Công ty BHNT theo thời gian thành lập

Theo vốn điều lệ

So với Bảng xếp hạng vốn điều lệ năm 2019, chúng tôi đã cập nhật thêm đối với công ty Bảo hiểm nhân thọ Sun Life khi Doanh nghiệp này đã nâng vốn điều lệ của mình từ 2.570 tỷ lên 5,070 tỷ đồng, hiện xếp thứ 3 toàn hệ thống các DN Bảo hiểm.

Vốn điều lệ là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự bền vững tài chính của doanh nghiệp, khả năng phát triển những sản phẩm, dịch vụ mới cũng như bảo đảm nghĩa vụ đã cam kết với khách hàng.

So sánh công ty bảo hiểm nhân thọ năm 2020 - theo vốn điều lệ

Theo thị phần Doanh thu bảo hiểm khai thác mới

Trong năm 2019, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tiếp tục nỗ lực bứt phá để phát triển thị phần, đa dạng hóa các kênh phân phối (Đại lý, Bancassurance, Bán hàng trực tuyến…) nhằm chiếm lĩnh thị trường còn khá non trẻ tại Việt Nam. Sau đây là bảng xếp hạng thị phần doanh thu bảo hiểm khai thác mới trong cả năm 2019:

So sánh bảo hiểm nhân thọ năm 2020 - theo thị phần khai thác mới

Lời kết: Những thông tin chúng tôi cập nhật trong Bảng xếp hạng các công ty Bảo hiểm nhân thọ năm 2020 không nhằm mục đích so sánh chất lượng hay độ tin cậy của các doanh nghiệp bảo hiểm mà nhằm phục vụ đọc giả tham khảo để hình dung về hoạt động kinh doanh của toàn ngành. Trong quá trình thu thập dữ liệu không khỏi tránh được những sai sót, mọi đóng góp ý kiến vui lòng comment bên dưới bài viết này.

Bình Luận Facebook